skip to Main Content

La Comissió aprova un règim de 3 000 milions d’euros en el marc del Pla de recuperació i resiliència espanyol per donar suport a la recerca, el desenvolupament, la innovació, la protecció del medi ambient i l’eficiència energètica en la cadena de valor de l’automòbil

La Comissió Europea ha aprovat, en virtut de les normes de la UE sobre ajuts estatals, un règim espanyol per valor de 3 000 milions d’euros per donar suport a la recerca, el desenvolupament i la innovació (I+D+i) així com a les mesures de protecció del medi ambient i d’eficiència energètica de les empreses que pertanyen a la cadena de valor de l’automòbil per al vehicle elèctric i connectat. Aquesta mesura ajudarà Espanya a accelerar la transició vers una mobilitat connectada i més sostenible sense falsejar indegudament la competència. El règim es finançarà parcialment amb el Mecanisme de recuperació i resiliència després que la Comissió avalués positivament el Pla de recuperació i resiliència d’Espanya i que el Consell l’adoptés.

La vicepresidenta executiva Margrethe Vestager, responsable de la política de competència, ha declarat: «Aquest règim espanyol de 3 000 milions d’euros permetrà que es generi una cadena de valor innovadora i sostenible per als vehicles elèctrics, de conformitat amb les normes dels ajuts estatals i els objectius del Pacte verd europeu. Tindrà un paper important en la recuperació verda i digital de l’economia espanyola, alhora que garantirà que es minimitzen els possibles falsejaments de la competència.»

El règim espanyol permet la concessió d’ajudes per a: 1) inversions en I+D+i; i 2) inversions en protecció del medi ambient, inclosa l’eficiència energètica, per a l’execució de diversos projectes integrats al llarg de tota la cadena de valor del vehicle connectat i elèctric, en el marc del Projecte estratègic per a la recuperació i transformació econòmica del vehicle elèctric i connectat («PERTE VEC»). Estarà vigent fins a finals del 2023 i està obert a consorcis d’empreses interessades, tant si estan establertes a Espanya com si no. Cada consorci agruparà empreses que operin en un ampli ventall de sectors relacionats amb el vehicle elèctric i connectat i com a mínim el 40 % dels socis hauran de ser pimes. Els ajuts es concediran mitjançant un procés de selecció per concurrència competitiva i tindran la forma de subvencions directes i préstecs preferents bonificats.

Podeu trobar la nota de premsa completa aquí

Back To Top