skip to Main Content
logo projecte impulsat

Altres projectes

E-charge Park

Bymar-Park SL

Desenvolupament de solucions per a les càrregues de vehicles elèctrics en aparcaments, el sistema d’identificació d’usuari en el mòdul de càrrega a través de la matrícula del vehicle, seria un dels punts. Solució que busca evitar haver d’identificar-se en caixer per a concedir permís de càrrega, fins i tot que vincularia el pagament del consum Kwh realitzat a aquesta matrícula, permetent a l’usuari economitzar el seu temps i fer més agradable la mecànica d’ús.

upandbike

upandbike

upandbike es una xarxa modular de pàrquings elevats, automatitzats, intel·ligents i segurs per a bicicletes. Permet la optimització de l’espai urbà per a facilitar la mobilitat individual i fer-la més sostenible. Ofereix infinites possibilitats de reutilització ¡ de l’espai alliberat per sota d’aquestes, com una excel·lent experiència de usuari gràcies a dos elements claus: trajecte porta a porta i app mòbil amb reserva de plaça.

La creixent demanda del mercat farà necessari la organització de les ciutats per a permetre la convivència d’un augment més que significatiu de les bicicletes en les ciutats durant els propers anys i la situació actual de cada ciutat. La bicicleta haurà de ser integrada i gestionada com un element més, assegurant l’ordre i la seguretat..

L’objectiu d’una xarxa de pàrquings de bicis es permetre una gran mobilitat de la ciutada­nia que se desplaça en aquest medi de trans­port.

upandbike neix per a solucionar el caos de bicicletes existents en les ciutats, entre moltes altres coses. A més, totes les bicicletes son compatibles!

Washa Logistics

Washa Logistics

Som una empresa que realitza serveis de última milla per ajudar a proveïdors de productes alimentaris a realitzar les seves entregues en zones urbanes per abastir establiments Horeca i comerç minorista. Oferim solucions més sostenibles, flexibles i eficients al disposar de magatzems urbans que es trobin més propers al punt d’entrega final. Realitzem les entregues amb vehicles elèctrics lleugers, que s’adaptin millor a la nova composició i restriccions de les ciutats. I tot això recolzat amb tecnologia (software optimitzar de rutes i gestió de l’emmagatzemen) per ser eficients en les operacions i aconseguir escalabilitat.

Back To Top