skip to Main Content

Llançament de la segona convocatòria de projectes relacionats amb la indústria de la mobilitat sostenible

El proper 28 JUNY 2021 s’obre la segona convocatòria de projectes relacionats amb la indústria de la mobilitat sostenible del HubIMS liderat per la Cambra de Comerç de Barcelona, juntament amb 33 membres,  grans, mitjanes i petites empreses de tota la cadena de valor implicada en la mobilitat; centres de recerca, centres tecnològics, universitats i organitzacions que impulsen un nou model industrial al voltant de la mobilitat sostenible en el nostre país

 • Objectiu de la Call: 
  • Trobar, impulsar i recolzar projectes industrials alineats amb les tendències de la mobilitat sostenible amb capacitat per arrossegar el sector industrial local integrant tots els agents del ecosistema.
  • Impulsar la indústria de la mobilitat sostenible per el desenvolupament de nous models innovadors de creixement a llarg termini i amb impacte positu al país.
 • Participants de la Call:
  • Empreses privades o conjunt d’empreses que siguin persones físiques (autònoms), o persones jurídiques que vulguin desenvolupar projectes industrials de mobilitat a Catalunya.
  • Associacions, fundacions, cooperatives o altres models col·lectius. Aquestes entitats podran presentar una iniciativa empresarial en nom propi o en representació d’un conjunt d’empreses.
 • Procés de presentació de propostes:
  • Les persones interessades hauran d’enviar un formulari (https://www.hubims.cat/presenta-el-teu-projecte/) i des de el equip tècnic del HubIMS es posaran en contacte per a ampliar la informació i els acords de confidencialitat establerts.
  • La documentació sol·licitada i necessària per a tenir un coneixement inicial del projecte (extensió aproximada de  10 fulls):
 • Resum executiu i descripció del projecte i dels factors innovadors.
 • Requeriments del projecte.
 • Competència (local i internacional), indústries de referència o similars actualment existents.Anàlisi de mercats potencials, principals xifres.
 • Calendari de les principals fites.
 • Principals magnituds financeres (inversió i despesa requerida).
 • Criteris d’avaluació de les propostes:
  • Viabilitat i grau de maduresa del projecte: Quina és la capacitat de implementació de la proposta a curt/mig termini. Qui presenta la proposta, quina és la seva vinculació amb l’actual sector/tecnologia, quin grau d’avanç té el projecte i quin grau de incertesa té.
 • Vocació internacional :Quina capacitat actual/futura presenta la proposta en l’àmbit internacional. Quin potencial d’escalabilitat té.
 • Capacitat d’innovació: Vector d’innovació que presenta la proposta respecte a competidors actuals.
 • Industrial: Valoració sobre la capacitat de generar indústria (directe o indirecte), així com de la seva adequació al criteri de proposta industrial/de fabricació.
 • Impacte en territori :Capacitat de generar llocs de treball al territori (directe o indirecte).
 • Racionalitat pressupostària i econòmica.
 • Les propostes es podran presentar des del 28/06/2021 fins al 30/09/2021
 • La informació del projecte es pot trobar a hubims.cat
Back To Top