skip to Main Content

Sistema autosuficient de generació d’energia [CO2Energy]

Descripció del projecte

CardinalTech ha dissenyat un circuit tancat per a la producció d’energia de forma autosuficient a partir de la captura directa de CO2 de l’aire.

El sistema ha de permetre generar energia de forma autosuficient a partir del CO2 capturat de l’aire, evitant generar noves emissions en aquest procés, per ser utilitzat com a forma d’energia alternativa en la recàrrega de vehicles elèctrics.

El sistema està pensat per a acoblar-se a les estacions de càrrega permetent-ne el seu ús com a font exclusiva d’energia, per a punts de càrrega sense connexió a la xarxa elèctrica – revolucionant el mercat de punts de càrrega, o com a font complementària d’energia, per a punts de càrrega amb connexió a la xarxa elèctrica – reduint el cost actual de la recàrrega.

veure presentació

Cardinaltech Company SL

CardinalTech és una empresa privada que es dedica exclusivament a l’activitat de recerca i desenvolupament per a l’obtenció de solucions disruptives a partir del desenvolupament de tecnologies propietàries per a la consecució de projectes propis o per a tercers. Entre altres, treballa en projectes relacionats amb l’àrea de la química, la nano-tecnologia, els sensors, la intel·ligència artificial o el blockchain.

Agraïm la oportunitat i el recolzament que ens brinda el Hub Indústria Mobilitat. Creiem que pot ser l’impuls que necessita el nostre projecte per a convertir-se en en capdavanter en la millora de la mobilitat sostenible gràcies a l’ús del CO2 com a font alternativa d’energia.

Marta Bellavista, CEO

Back To Top