skip to Main Content

E-charge Park

Descripció del projecte

Desenvolupament de solucions per a les càrregues de vehicles elèctrics en aparcaments, el sistema d’identificació d’usuari en el mòdul de càrrega a través de la matrícula del vehicle, seria un dels punts. Solució que busca evitar haver d’identificar-se en caixer per a concedir permís de càrrega, fins i tot que vincularia el pagament del consum Kwh realitzat a aquesta matrícula, permetent a l’usuari economitzar el seu temps i fer més agradable la mecànica d’ús.

Bymar-Park SL

Empresa que desarrolla y fabrica soluciones de gestión y control de accesos para aparcamientos, situada en Sant Adrià del Besòs, dentro del area metropolitana de Barcelona. Desde sus inicios 1998, Bymar-park se ha caracterizado por implementar la tecnología existente, la experiencia de sus clientes aporta un valor añadido a su historia, que arrancan siempre los desarrollos a partir de la necesidad. El objetivo de Bymar-Park es adaptar el producto e implementar soluciones viables para una operativa de gestión flexible y cómoda, retos abarcados desde el cliente que son la fuente del departamento de I+D+I.

Back To Top