skip to Main Content

Washa Logistics

Descripció del projecte

Som una empresa que realitza serveis de última milla per ajudar a proveïdors de productes alimentaris a realitzar les seves entregues en zones urbanes per abastir establiments Horeca i comerç minorista. Oferim solucions més sostenibles, flexibles i eficients al disposar de magatzems urbans que es trobin més propers al punt d’entrega final. Realitzem les entregues amb vehicles elèctrics lleugers, que s’adaptin millor a la nova composició i restriccions de les ciutats. I tot això recolzat amb tecnologia (software optimitzar de rutes i gestió de l’emmagatzemen) per ser eficients en les operacions i aconseguir escalabilitat.

Washa Logistics

Missió: Eliminar la contaminació i la congestió que genera els vehicles de repartiment de mercaderies per abastir el comerç minorista i l’hostaleria en zones urbanes.

Visió: Reduir en un 80% la contaminació provocada per la distribució urbana de mercaderies a comerços minoristes i hostaleria en 144 ciutats Espanyoles.

Propòsit: Som una empresa amb impacte. Això vol dir que el nostre objectiu i el nostre propòsit son, a parts iguales, el de ser una empresa que busca beneficis en la seva operativa i que vol proactivament formar part de la millora del medi ambient.

Back To Top