skip to Main Content

upandbike

Descripció del projecte

upandbike es una xarxa modular de pàrquings elevats, automatitzats, intel·ligents i segurs per a bicicletes. Permet la optimització de l’espai urbà per a facilitar la mobilitat individual i fer-la més sostenible. Ofereix infinites possibilitats de reutilització ¡ de l’espai alliberat per sota d’aquestes, com una excel·lent experiència de usuari gràcies a dos elements claus: trajecte porta a porta i app mòbil amb reserva de plaça.

La creixent demanda del mercat farà necessari la organització de les ciutats per a permetre la convivència d’un augment més que significatiu de les bicicletes en les ciutats durant els propers anys i la situació actual de cada ciutat. La bicicleta haurà de ser integrada i gestionada com un element més, assegurant l’ordre i la seguretat..

L’objectiu d’una xarxa de pàrquings de bicis es permetre una gran mobilitat de la ciutada­nia que se desplaça en aquest medi de trans­port.

upandbike neix per a solucionar el caos de bicicletes existents en les ciutats, entre moltes altres coses. A més, totes les bicicletes son compatibles!

upandbike

Upandbike neix com a spin-off de Ignasi Clotet, SLU., empresa especialitzada en l’automatització de processos de logística interna amb una experiència de més de 70 anys. Dissenyem i fabriquem solucions claus en mà per a  diferents industries, a més, gràcies als nostres equips de més de 80 professionals desenvolupem el software internament i oferim servei de muntatge, posta en marxa y postvenda.

Back To Top