skip to Main Content

MyEnergy4all

Descripció del projecte

Desenvolupar un sistema de mobilitat elèctrica compartida (bicicletes i patinets) urbà, basat en una bateria elèctrica portàtil de Li-Io, amb una bicicleta o patinet que incorpora un sistema de bloqueig integrat, altament sensoritzat, i comunicat amb una aplicació per administrar l’experiència completa de l’usuari.
El projecte també contempla el desenvolupament de la solució de segona us de les bateries per emmagatzematge estàtic així com del seu reciclatge posterior.

MyEnergy4all

Empresa dedicada a oferir productes i solucions de mobilitat basats en bicicletes i patinets elèctrics amb bateria extraïble.

Volem amb l’impuls de la cambra posar a disposició dels ciutadans una solució de mobilitat basada en patinets i bicicletes elèctriques d’altes prestacions, baix cost, amb cura de l’empremta mediambiental (2a vida y reciclatge)

David Huguet Ballester, Director corporatiu MyEnergy4all

Back To Top