skip to Main Content

Autocar Interurbà multimodal

Descripció del projecte

Aquest projecte té com a objectiu la fabricació i comercialització d’un autocar interurbà de doble pis que permeti transformar l’actual model de mobilitat a un model multimodal, que faciliti als usuaris l’ús de mitjans de transport individuals sostenibles. Amb aquest projecte es facilitarà als usuaris l’arribada i la circulació a les grans ciutats minimitzant al màxim el seu impacte ambiental.

veure presentació

Ayats

Carrocerías Ayats és una empresa fundada l’any 1905 a Arbúcies. Des de la seva creació s’ha dedicat a la fabricació d’autobusos i autocars de tot tipus. Actualment té 3 fàbriques, dues a Catalunya i una a Mèxic i compta amb 130 treballadors. En els últims anys s’ha especialitzat en la fabricació d’autocars de doble pis.

Back To Top