skip to Main Content

Planta de producció d’Hidrogen verd

Descripció del projecte

Planta de producció d’Hidrogen verd mitjançant procés d’electròlisi. Equip electrolitzador de tecnologia PEM de 2,5 MW, alimentat per una planta fotovoltaica de 2,8 MWp i connectada a la xarxa pública de distribució elèctrica. Ús final de l’H2: Indústria i Mobilitat

veure presentació

Green Inception

Enginyeria especialitzada en projectes d’energies renovables

El projecte pretén donar l’impuls definitiu a l’H2 verd com a vector energètic principal d’el futur proper, desenvolupant el know-how per fer possible aquesta tecnologia 100% verda i sostenible

Matias Richter, CEO & Electrical Engineer at Green Inception

Back To Top