skip to Main Content

Projecte VELA – BaaS

Descripció del projecte

Integració d’accions estratègiques de desenvolupament tecnològic, industrial i d’inversió amb la finalitat d´assolir amb èxit les fases programades de l’empresa destinades i amb l´objectiu de procedir a l’explotació industrial i comercial del sistema de bateríes modular interconectat i periférics de recàrrega e intercanvi destinats a vehicles elèctrics lleugers, anàlegs i derivats.

 

veure presentació

VELA Mobility S.L

Empresa de caire tecnologíc e industrial orientada al desenvolupament, fabricació, subministrament e integració en vehicles elèctrics lleugers i similars, del sistema Modular e Interconnectat de Bateries VELA com a model estàndard i òptim per a la gestió de la micromobilitat urbana sostenible i eficient.

Back To Top