skip to Main Content

Cargobici – Xarxa de Microhubs sostenibles

Descripció del projecte

Xarxa de Microhubs Sostenibles operats amb bicicletes de càrrega fabricades a Barcelona. Són petits “magatzems” que actuen com a punt de consolidació de rutes dins de la ciutat. La càrrega es divideix o classifica en funció de les comandes i el tipus d’operativa (fulfillment o crossdocking) i es reparteix en vehicles petits (cargobikes) que no sols són més ecològics, sinó també més eficients.

veure presentació

Cargobici

Cargobici és una start up nascuda en plena pandèmia que té com a objectiu oferir una transició logística de triple impacte (econòmic, ecològic i social) a empreses que estan obligades a això (per legislació o normativa interna). Ens integrem tecnològicament amb l’operativa dels nostres clients i acompanyem en tot el procés de transició (interna o externa)

Back To Top