skip to Main Content

QEV Tecnologies & Nogebus – Autocar interurbà d’hidrògen

Disseny i desenvolupament d’una plataforma modular amb sistema de propulsió d’hidrogen instal·lat en un autocar amb estructura lleugera.

Cargobici – Xarxa de Microhubs sostenibles

Xarxa de Microhubs Sostenibles operats amb bicicletes de càrrega fabricades a Barcelona. Són petits “magatzems” que actuen com a punt de consolidació de rutes dins de la ciutat. La càrrega es divideix o classifica en funció de les comandes i…

QOOB Mobility Hub

QOOB és una plataforma de micromobilitat (patinets elèctrics, bicicletes urbanes…) que gira al voltant d’una estació d’emmagatzematge i càrrega per aquest tipus de vehicles i que dóna solucions als problemes i les necessitats generats d’aquesta nova mobilitat: Protegeix íntegrament els…

Sistema autosuficient de generació d’energia [CO2Energy]

CardinalTech ha dissenyat un circuit tancat per a la producció d’energia de forma autosuficient a partir de la captura directa de CO2 de l’aire. El sistema ha de permetre generar energia de forma autosuficient a partir del CO2 capturat de…

Columat

Empresa tecnològica que soluciona la gestió d’entrega i recollida de les compres mitjançant sistemes intel·ligents.

E-charge Park

Empresa que desenvolupa i fabrica solucions de gestió i control d’accessos per a aparcaments, situada en Sant Adrià del Besòs, dins del àrea metropolitana de Barcelona. Des dels seus inicis 1998, Bymar-Park s’ha caracteritzat per implementar la tecnologia existent, l’experiència…

upandbike

upandbike es una xarxa modular de pàrquings elevats, automatitzats, intel·ligents i segurs per a bicicletes. Permet la optimització de l’espai urbà per a facilitar la mobilitat individual i fer-la més sostenible. Ofereix infinites possibilitats de reutilització ¡ de l’espai alliberat…

Washa Logistics

Som una empresa que realitza serveis de última milla per ajudar a proveïdors de productes alimentaris a realitzar les seves entregues en zones urbanes per abastir establiments Horeca i comerç minorista. Oferim solucions més sostenibles, flexibles i eficients al disposar…

Projecte VELA – BaaS

Back To Top